Nieuws van zwembad ’t Vlasmeer

Veel mensen zullen er wel íets van hebben gehoord, zoals dat in een dorp gaat. Het beheer van zwembad ’t Vlasmeer ligt vanaf 2021 in handen van stichting zwembad ‘t Vlasmeer. Graag geven wij u meer duidelijkheid wat dit vanaf nu betekent.

Hoe zit de organisatie in elkaar?
Allereerst blijft het zwembad eigendom van de gemeente. Het reilen en zeilen van het zwembad ligt echter vanaf nu in handen van ons als stichting bestuur. Wij ontvangen ieder jaar een exploitatiebijdrage van de gemeente, en met dat geld kunnen wij het zwembad runnen. Dit betekent in grote lijnen:

  • Het inhuren van personeel;
  • Het (klein) onderhoud van het bad en het terrein;
  • Het organiseren van activiteiten;
  • Aanschaffen van speelmateriaal en inventaris;
  • Exploitatie van de kiosk.

Deze stichting is niet nieuw. Voorheen hield deze stichting zich ook bezig met het klein onderhoud rondom het bad, het organiseren van activiteiten en het aanschaffen van materialen. Dit gebeurde met de hulp van vrijwilligers en alle donateurs.

In de afgelopen jaren werd Optisport ingehuurd als exploitant door de gemeente. We hebben jarenlang goed samengewerkt met Optisport en veel leuke activiteiten samen kunnen organiseren.
Vanaf 2021 heeft het stichtingsbestuur er voor gekozen om verder te gaan met zwemschool Henny de Groot. Dit betekent dat zij samen met haar personeel de dagelijkse gang van zaken in het zwembad gaat regelen, de zwemlessen en in samenwerking met het stichtingsbestuur de activiteiten. Henny de Groot is enthousiast om weer aan de slag te kunnen in haar eigen dorp, wij zien uit naar een fijne samenwerking!

Onze inkomsten
Zoals genoemd, ontvangen wij als bestuur jaarlijks een exploitatiebijdrage. Dit is een belangrijke bijdrage want het bad brengt grote kostenposten met zich mee. Denk hierbij o.a. aan de gas- en elektriciteitsrekening, het inhuren van personeel en het klein onderhoud.

Daarnaast gaan vanaf nu dus ook de abonnementsgelden naar stichting zwembad ’t Vlasmeer. Dus door een abonnement te kopen, steunt u nu financieel het zwembad.

Ook blijven de donateurs erg belangrijk! Dit geld gebruiken wij om het zwembad te onderhouden, activiteiten te organiseren en spullen aan te schaffen. We zullen dan ook delen met de donateurs waar dit geld aan wordt besteed. Binnenkort komen wij met meer informatie hierover, voor bestaande en nieuwe donateurs.

De opbrengsten van de kiosk zijn vanaf dit seizoen ook voor de stichting.

Belangrijk is dat nu al het geld binnenkomt bij ons als stichting, en dat betekent dat we het ook als dorpen direct kunnen investeren in ons zwembad! Wij hebben geen winstoogmerk, maar willen wel geld reserveren om het bad aantrekkelijker te maken. Een grote wens is het investeren in een nieuwe grote glijbaan.

Vrijwilligers
In de praktijk is het zwembad nu van ons als dorpen. We blijven afhankelijk van het werk dat door vrijwilligers wordt verricht. Omdat er nu nog meer werk bij ons terecht komt, zijn we dus op zoek naar meer vrijwilligers. Binnenkort geven we hier meer informatie over.

Toekomst
Zoals u wellicht weet, heeft de gemeente Stadskanaal een fors tekort op de begroting, en om die reden “de sleutel” van de gemeente Stadskanaal aan de provincie gegeven. Voor het voortbestaan van ons zwembad zijn we financieel sterk afhankelijk van de gemeente, en op lange termijn zullen toezeggingen bij de provincie vandaan moeten komen. Dit betekent dat de toekomst voorlopig onzeker blijft. Als bestuur zijn we optimistisch, maar ook realistisch. Dit seizoen kiezen we voor onderhoud dat het meest noodzakelijk is. Ook gaan we het bad en terrein voorzien van een frisse uitstraling.

Nieuw logo
Bij een nieuwe start, hoort een nieuw logo! We gingen op zoek naar de betekenis van ’t Vlasmeer, en kwamen met dank aan Frits van der Heide uit op dit verhaal:

“De lijnackerslaan heeft iets te maken met een ‘seecker lijnacker’ op de ‘Grootte Oerde’ gelegen, volgens een akte uit 1655. Blijkbaar waren er toen nog lijnakkers (letterlijk linnenakkers = vlasakkers). Het vlaszaad werd ook wel lijnzaad genoemd. Uit dit zaad werd lijnolie geperst. Maar in een rapport uit circa 1853, dat de burgemeester aan de gouverneur des konings uitbrengt, staat, dat er geen vlasverbouw meer plaatsvindt in de gemeente. De vlasakkers behoren dus al sinds onheuglijke tijden tot het verleden. De Grootte Oerde was een zandrug naast de boerderij Kerklaan 23. Het laatste deel van de Grootte Oerde is in de jaren 1920/1930 afgegraven. Dit is dus een referentie naar het Vlas dat vroeger werd verbouwd, en “meer” als referentie naar het zwemwater.”

Om deze reden is er voor gekozen een ‘vlas’ bloem aan het logo toe te voegen, als verwijzing naar de historie. De kleuren komen overeen met de kleuren die u vindt in en rondom het bad.

Abonnementen + aanmelden zwemles
Op dit moment zijn wij druk bezig met het ontwikkelen van een eigen website. Daar kunt u ook vanaf begin maart abonnementen bestellen. Op deze site staat ook vermeld hoe u uw kinderen kunt aanmelden voor zwemles.

Tot slot
Een hele lap tekst, maar we hopen dat het verhaal zo duidelijk is. Wij zijn zelf erg gemotiveerd en hebben zelf sterk het gevoel dat het zwembad nu écht door onze dorpen wordt gerund! Wij merken dat de betrokkenheid nog altijd groot is, en we hopen dat dit zo blijft in de toekomst!

Wij houden u op de hoogte,

Het bestuur van stichting zwembad ’t Vlasmeer

Henk-Jan van der Bijl
Joep Kapteyn
Lilian Kruiter
René Venema
Henny Wilts
Fianne Koudstaal